محتوا یاب|درباره مادرباره ما
محتوایاب یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی می باشد،که سعی دارد با فراهم آوردن بستری حرفه ای در تمام زمینه های آموزشی،دریچه ی کوچکی باشد برای کمک به افرادی که نیازمند اموزش با کیفیت و مطلوب هستند.
 انتخاب نام "محتوایاب" دقیقا به هدف وبسایت ما اشاره دارد که در اصل از دوکلمه محتوا و یاب استفاده شده به مفهوم جستجوی محتوای آنلاین و یافتن محتوا است.
 بحث روانشناسی آموزشی به این موضوع مهم اشاره دارد که افراد طالب آموزش در زمینه ای خاص پس از بررسی و جستجوی منابع بسیار به دلیل پراکندگی مطالب و عدم وجود منابع آموزشی معتبر با سردرگمی عمیقی روبرو شده و گاها به دلیل عدم دسترسی سریع به مطالب مورد نیاز از بحث و آموزش فاصله گرفته و دچار فراموشی و دلزدگی آموزشی می شوند و از آنجایی که از ابتدای خلقت بحث آموزش و رشد مهارت های فردی در زمینه های مختلف و دسترسی انسان به درجات بالاتر علم و دانش و مهارت همواره مورد توجه انسان بوده بنابراین سایت محتوا یاب برآن شده که با گردآوردن بستری آنلاین و جامع و معتبر به نیاز های آموزشی افراد پاسخی شایسته و درخور با اسفاده از دانش جمعی جامعه فراهم نماید.

بازديد :10,051